การผลิตวีดีทัศน์เพื่อพัฒนาห้องเรียน Active Learning ตามแนวทางการประเมินวิทยฐานะของครู

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรการเรียนรู้ เพื่อแนะนำกระบวนการที่ถูกต้องเกี่ยวกับการผลิตวีดีทัศน์ทางการศึกษา แสดงให้เห็นถึงการจัดกิจกรรม Active Learning ในห้องเรียนเพื่อนำไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูได้ต่อไป

รายละเอียดคอร์ส

-

Learning Outcome

ผู้เรียนสามารถแนะนำกระบวนการที่ถูกต้องเกี่ยวกับการผลิตวีดีทัศน์ทางการศึกษา แสดงให้เห็นถึงการจัดกิจกรรม Active Learning ในห้องเรียนเพื่อนำไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูได้

ความคืบหน้าในการเรียนรู้

100%
รับเกียรติบัตร
Educators Skill
Educators Skill
13 คอร์ส
ทักษะที่ฉันจะได้รับ
ทักษะด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ทักษะพื้นฐานตามหลักสูตร
ภาพรวมคอร์ส
ระยะเวลาที่ใช้ 6:43 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด 14/09/2023 15:27
ระดับ
Basic
แชร์: